Panfé

Torino - via Genova, 6
Torino – via Genova, 6
Panfé - Pane, amore, caffè
Torino - via Genova, 6
011 6631914
Lunedì - Venerdì: 7.30-19.30
Sabato: 8.00-14.00
Domenica chiuso
PANETTERIA